Kjeungskjær fyr

Kjeungskjær fyr ligger 3 km fra Uthaug, i skipsleia mellom Ørland og Bjugn.

Posisjon 63 43,6 N 9 31,9 E

Lysstyrke 14400 cd. 4.orden, lysets høyde 17,5 m over høyvann, lysvidde 13,1 nm, Brenntid 21 juli til 16 mai.

Kjeungskjær fyr er et åttekantet fyrtårn som rager 20,6 meter over havflaten. Det sto ferdig 20 september 1880 og ble drevet som et familiefyr frem til 1947. Da gikk det over til tørnstasjon og i 1987 ble fyret automatisert og fraflyttet. I de årene fyret ble drevet som familiefyr vokste det opp en del unger, noen fikk og sin skolegang der ute. Det ble tilsatt lærerinne som tok seg av undervisningen. Ved flo sjø er det vann helt opp til muren på fyret, så noen stor tumleplass for unger er det ikke. Med sin karakteristiske farge og fasong er det ikke rart at det blir kalt for "Den røde seiler". Siste fyrmester på Kjeungskjæret var Kollfinn Olai Grande fra Vallersund.

Den 26. august 1999 kommer til å bli husket i Kjeungen kystlag. På denne dagen undertegnet laget avtale med Kystverket 3. distrikt om bruksrett til Kjeungskjær fyr. Avtalen gir Kjeungen Kystlag rett til å bruke fyret vederlagsfritt. Laget har tilsynsplikt på fyret, og skal utføre mindre vedlikeholdsarbeider innvendig.

Denne avtalen har vært et langt lerret å bleke. Initiativet ble tatt av Svein Toresen for 3 år siden. Etter gjentatte purringer kom avtalen i orden. I mellomtiden har Svein Toresen m. fl. samlet inn historisk materiale om fyret. Dette vil bli trykket i kommende nummer av "Kjeungskjæret". Artiklene vil også etter hvert bli lagt inn på disse sidene, så følg med. Er det noen som har informasjon, historier etc. så send oss en beskjed!

 

Fortellinger om livet på fyret

Dugnad på fyret

Billedgalleri

Tilbake til hovedside

 

Copyright © 2002 Evylyn Altø. Bildene er stort sett tatt av og eies av Evylyn Altø og Synnøve Holmen Kalvå. Bakgrunnsbildet er laget av kunstneren Aud Lilleengen fra Ørland.